Følg

Importer en tegning

Ved tegningsimport til iTWOfm udformes grundlaget først i .dwg format, for derefter at kunne importeres til iTWOfm. Derved kan rummenes detaljer følge med rummene ved import.

iTWOfm kobler arealer sammen med Autocad via lukkede polylinjer. Er polylinjen først oprettet i tegningen, må denne ikke slettes eller kopieres over i en ny tegning.
Hvis brugeren vælger at slette den eksisterende polylinje og tegne en ny, så vil iTWOfm opfatte det gamle rum som ”slet markeret” og oprette et nyt rum. Derfor sletter man som udgangspunkt ikke en polylinje, men ændrer størrelsen.
Kun lige linjer kan benyttes, runde former (arches) kan ikke bruges.

Det anbefales at teste tvivlspørgsmål af på en test etage, og ikke på den rigtige etage.

Vejledning til udformning af tegningsgrundlaget i Autocad:

Krav til tegning:

I Autocad tegningen oprettes der 3 lag med følgende information:

 • 82_Brutto total = Bruttoareal for etagen som er tegnet op langs klimaskærmen (Blå farve)
 • 82_Netto areal = Nettoareal for rum som er tegnet op langs den indvendige væg (Gul farve)
 • 82_RUM NR TEKST = Unik rumnummer for det pågældende areal(Sort farve)

Tegningen optegnes efter gældende regler.

Efter optegning af arealer slukkes eller fryses laget.
Tegningen er nu klar til import i iTWOfm.

Import af tegning i iTWOfm

Første gang en tegning importeres, skal man følge denne procedure fra punkt 1 til 13.
Hvis tegningen har været importeret før, kan man nøjes med punkt 1-7.

 1. Klik på etagen
 2. Klik på fanebladet "Import"
 3. Klik på "vælg importfil"
 4. Klik på "Lokal maskine" og find tegningen
 5. Klik på  "Foretag import"
 6. Vælg "iTWOfm import 3.0 (uden klient)"
 7. Klik "OK"

  Filen importeres nu, og brugeren kan følge processen under Status.
  Bemærk: Skærmen opdateres ikke automatisk, klik på Import fanen, hvis der ønskes at følge importen ”live”.

  Punkt 8-13 gælder kun hvis det er første gang en tegning importeres, eller lagopsætningen skal rettes.

 8. Klik på "Lagopsætning"
 9. Klik på "Masseeditér i bunden"
 10. Vælg de korrekte lag til brutto, netto og rumnr
 11. Klik "Opdater"
 12. Klik "Luk vindue"
 13. Udfør punkt 5-7 igenTegningen importeres nu, og alle data i de respektive lag oprettes i iTWOfm.

  BEMÆRK: Nu oprettes der et link mellem polylinjen i Autocad tegningen og Arealet i iTWOfm!

OBS: 

Hvis man:

 • Sletter polylinjen og tegner den op igen
 • Kopierer polylinjen og sletter den gamle
 • Kopierer alt data over i en ny tegning

og derefter importerer den nye tegning, SLETTER man det gamle areal og opretter et nyt. Gem derfor altid en kopi af en tegning INDEN man redigerer i den. Hvis der bliver lavet en fejl, kan man altid importere den gamle kopi og derved undgå slet markerede rum.

Import log:

Information omkring importen dukker op, hvis brugeren klikker på datofeltet.
Her vil informationer omkring den pågældende import blive vist.
Informationen omfatter bla. nye, opdaterede og slettede rum, samt evt. fejl ved importen.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk