Coordinator of the Distribution space

Koordinator af Fordelingsområdet varetager en videreformidling af projektmaterialet, hvor denne ikke behøver adgang til Udgivelsesområdet eller hvor generel adgang til Udgivelsesområdet vil være uhensigtsmæssig. Det kan f.eks. være i tilfælde af hvor Projektadministrator gerne vil sikre at en hovedentreprenør i rollen som Koordinator sikrer egen, korrekt fordeling til en række underentreprenører. Koordinator har færre og dermed helt specifikke rettigheder til en eller flere Fordelingslister.