Follow

Moduloversigt i iTWO tender

Følgende artikel vil give et indblik i de forskellige moduler i iTWO tender.

Modulvælger

I venstre bjælke af platformen, kan man navigere mellem de forskellige moduler i iTWO tender. Følgende moduler kan vælges:

  • Kontrolpanel
  • Udbud
  • Meddelelser
  • Indstillinger
  • Hjælp & Support
  • Log ud

Undermenu

Den grå bar til højre for modulvælgeren, giver mulighed for at navigere blandt funktionerne for det valgte modul.

Modulvisning

I det centrale vindue får du vist indholdet af det modul, som er blevet valgt i undermenuen.

Handlingsvindue

I det højre vindue, har du mulighed for at vælge blandt de kontekst relevante handlinger, som er mulige i det valgte modul.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk