Udbud

Udbud sikrer enkel, sikker og effektiv afholdelse af udbud og licitation 100 % digitalt. Når udbudsmaterialet målrettet distribueres direkte til tilbudsgiverne og tilbud afgives digitalt spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.<br> Vores erfaring viser, at der kan spares op til 90% af udbudsomkostninger ved at give de bydende online adgang til udbud via vores platform.