Følg

Entreprenør

Denne artikel kan du læse hvis det er første gang du skal igang med Byggeweb, som Entreprenør på en Captureliste. 

Artikeloversigt

 • Adgang til Capturelisten
 • Menuer
 • Roller
 • Registreringer

Adgang til Capturelisten

Som bruger på en Captureliste bliver du som regel inviteret ind på listen. Hvis du ikke er blevet inviteret, skal du kontakte en administrator på listen, der kan hjælpe dig med at få adgang. 

Følg nedstående artikler for at læse mere om hvordan du finder en captureliste og får adgang: 

Menuer

Der findes to typer af Capturelister; En to-vejs og en tre-vejs liste. Typen afhænger af hvor mange niveauer en registrering skal kunne sendes rundt imellem. 
Menuerne på de to gennemgås herunder: 

2-vejs liste

Projektinfo

Under Projektinfo kan du finde informationerne på Capturelisten, samt kontaktpersonerne på sagen.

Undermenuer: 

 • Info
 • Kontaktpersoner

Opsummering

Her kan du finde diagrammer over registreringerne opdelt i entrepriser. Du kan trække rapporter og få et overblik over alle registreringerne. 

Brugere

Under Brugere, kan du se brugerne der er til tilføjet til din entreprise. Hvis du er entreprise-ejer, kan du også tilføje brugere til entreprisen. 

Registreringer

Denne menu er den du kommer til at bruge mest, da det er den der indeholder alle registreringerne på listen. Det er her du kan behandle oprettede registreringer, trække rapporter og meget andet. Du kan også få vist alle registreringer på tegninger.

Undermenuer: 

 • Aktive registreringer
 • Tegninger

3-vejs liste

Projektinfo

Under Projektinfo kan du finde informationerne på Capturelisten, samt kontaktpersonerne på sagen.

Undermenuer: 

 • Info
 • Kontaktpersoner

Opsummering

Her kan du finde diagrammer over registreringerne opdelt i organisationsniveauer. Du kan trække rapporter og få et overblik over alle registreringerne. 

Organisation

Under Organisation, kan du se alle brugere på listen og i et diagram. Hvis du er entreprise-ejer kan tilføje brugere på din entreprise. 

Undermenuer: 

 • Organisation
 • Rådg./BH
 • HE/TE
 • FE/UE

Registreringer

Denne menu er den du kommer til at bruge mest, da det er den der indeholder alle registreringerne på listen. Det er her du kan behandle oprettede registreringer, trække rapporter og meget andet. Du kan også få vist alle registreringer på tegninger.

Undermenuer: 

 • Aktive registreringer
 • Tegninger

Roller

2-vejs liste:

Som entreprenør på en 2-vejs liste, kan man have 5 roller: 

Entreprise-ejer

Som entreprise-ejer kan du redigere registreringer for entreprisen. Du kan desuden tilføje og slette brugere til din entreprise.

Entreprise-ejer (udvidet)

Som udvidet entreprise-ejer har du samme rettigheder som entreprise-ejer. Dog kan du også tilføje og slette egne registreringer. Så snart en registrering er blevet godkendt så kan registreringen ikke længere slettes.
 
Denne rolle bør kun vælges hvis der er behov for at man selv skal kunne oprette registreringer.

Entreprise-koordinator

Som entreprise-koordinator kan du se og redigere registreringer for din entreprise.

 

Entreprise-koordinator (udvidet)

Som udvidet entreprise-koordinator har du samme rettigheder som entreprise-koordinator. Dog kan
du også tilføje registreringer til din entreprise samt slette dine registreringer. Så snart en registrering har status som godkendt så kan registreringen ikke længere slettes.
 
Denne rolle bør kun vælges hvis der er behov for at man selv skal kunne oprette registreringer.

Entreprise-observatør

Som entreprise-observatør kan du kun se registreringer for din entreprise.

 

3-vejs liste

På en 3-vejs liste, får du som entreprenør adgang til en entreprise. Du skal derefter videresende registreringer fra ejer/rådgiver niveau til de rette underentreprenører. Underentreprenørerne har adgang til enten at være "Ejer"(redigere registreringer og tilføje brugere), "Koordinator"(redigere registreringer) eller "Observatør"(Kun se). 

 

Registreringer

2-vejs liste

På en to-vejs liste kan registreringer oprettes af brugere på administratorniveau - samt udvidede roller på entreprenør niveau. 
Som entreprenør, kan du "Udføre" oprettede registreringer, der ligger og afventer din entreprise. 

Følg nedstående artikler for at læse mere om hvordan du håndterer registreringer, filtrerer og laver rapporter: 

 

3-vejs liste

På en 3-vejs liste kan registreringer oprettes af brugere på ejer/administrator niveau. Som entreprenør, kan du oprette registreringer hvis dette er slået til. Hvis det ikke er slået til, kan du dele registreringer ud til underentreprenører og tage stilling til om de er udført, afvist eller afventende. 
Som underentreprenør kan du kun udføre eller afvise registreringer. 

Følg nedstående artikler for at læse mere om hvordan du håndterer registreringer, filtrerer og laver rapporter: 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk