Følg

Begrebsafklaring; Arbejds-, Udgivelse- og Fordelingsområdet

Arbejdsområdet

Arbejdsområdet bruges af sagens parter til at udveksle foreløbige arbejdsdokumenter. Det kan for eksempel være tegninger, skitser, detaljer, beskrivelser, osv. Normalt er det de projekterende parter der foretager udvekslingen; men andre parter, der har behov for at følge projekteringen, kan også med fordel tildeles adgang til Arbejdsområdet. Det kan for eksempel være bygherre. Ligeledes vil leverandører, der selv skal foretage en del af projekteringen, kunne få adgang til Arbejdsområdet, og de kan dermed selv downloade det grundlag, som de skal projektere på baggrund af.

Udgivelsesområdet

Udgivelsesområdet bruges til at opsamle ALLE gældende filer, således at Udgivelsesområdet altid indeholder et opdateret sæt af det gældende materiale. I Udgivelsesområdet kan du udgive filer ved enten at uploade dem direkte fra din egen PC, eller du kan overføre filer fra Arbejdsområdet.

Fordelingsområdet

Fordelingsområdet bruges til at fordele de gældende filer til de relevante parter. Filerne distribueres til modtagerne igennem en fordelingsliste. Normalt har hver part en fordelingsliste. Fordelingsområdet indeholder ingen filer, men indeholder derimod henvisninger til de gældende filer i Udgivelsesområdet.
Når du udgiver og fordeler en fil første gang, så husker Byggeweb Projekt oplysningerne. Næste gang du udgiver en ny version af filen; så vil den automatisk blive frigivet til de valgte fordelingslister og dermed de rette modtagere.
Normalt er det en eller flere af de projekterende samt byggeledelsen, der har adgang til at frigive og dermed fordele filer.
Når filerne er frigivet på en fordelingsliste, er filerne digitalt tilgængelige for fordelingslistens medlemmer.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk